+382 (0)20 209 250 | ENG

Dogovorena izrada zajedničke Platforme poslodavaca i sindikata

Vijesti 16/03/2021
Dogovorena izrada zajedničke Platforme poslodavaca i sindikata

Izrada zajedničke Platforme koja će sadržati preporuke socijalnih partnera za oporavak crnogorske ekonomije, biće primarni zadatak koji će u narednom periodu realizovati socijalni partneri – Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG), Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) i Savez sindikata Crne Gore (SSCG).

To je dogovoreno na sastanku održanom na inicijativu UPCG, kojem su prisustvovali predsjednik UPCG Predrag Mitrović, generalni sekretar USSCG Srđa Keković i generalni sekretar SSCG Duško Zarubica, sa saradnicima.

U otvorenom dijalogu učesnika sastanka, analizirane su aktuelna ekonomska i socijalna situacija u zemlji, kao i moguća rješenja za izazove s kojima se crnogorske kompanije i zaposleni suočavaju u uslovima COVID-19 krize.

Konstatovano je da alarmantno stanje u privredi svakodnevno usložnjava i dovodi u pitanje dalji opstanak značajnog broja preduzeća i radnih mjesta u njima, što iziskuje da se u najkraćem roku pristupi iznalaženju mogućih rješenja koja će pomoći da se negativan scenario izbjegne i time dodatno ugrozi ekonomsko-socijalnu sliku društva i same države.

Predstavnici UPCG, USSCG i SSCG su naglasili da će primarni zadatak ovih organizacija i u narednom periodu biti dosljednost i puna posvećenost pitanjima zaštite javnog zdravlja i ekonomskog oporavka crnogorske privrede. Takođe, konstatovali su da krizne situacije, poput COVID-19 pandemije s kojom se Crna Gora već godinu dana bori, zahtijevaju partnerski pristup, proaktivnost, odgovornost i otvoreni dijalog svih relevantnih društvenih činioca. Na tim osnovama, a uz intezivnu komunikaciju i poštovanje međusobnih interesa, UPCG, USSCG i SSCG će započeti aktivosti koje, kroz izradu ove Platforme, treba da ponude rješenja koja su adekvatna postojećoj situaciji i od interesa su i za biznis zajednicu, zaposlene i državu.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.