Povodom serije obmanjujućih nastupa i napada PKCG i CUP na socijalni dijalog, Uniju poslodavaca Crne Gore (UPCG) i socijalne partnere, u nastavku slijedi Reagovanje UPCG.


Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) upozorava nadležne i ukupnu javnost da je u toku druga, radikalna faza kampanje koju jedan broj pojedinaca, okupljenih oko Crnogorskog udruženja poslodavaca (CUP), sprovodi u cilju urušavanja socijalnog dijaloga i zaustavljanja procedure zaključenja novog Opšteg kolektivnog ugovora (OKU).

Za takvo činjenje, CUP ima podršku nekih od fukcionera najstarijeg privrednog udruženja - Privredne komore Crne Gore (PKCG) koja je osnivač CUP-a i njegov partner u aktivnostima zaštite interesa izabrane grupe privrednika koji se predstavljaju kao “siva eminencija moći” crnogorskog biznisa.

Da se radi o interesno-političkoj grupaciji vođenoj opasnim namjerama potvrđuju i najnoviji medijski nastupi u kojima predstavnici CUP-a, osim malicioznih insinuacija upućenih na račun pozicije UPCG u socijalnom dijalogu, vrše kontinuirane, beskrupulozne pritiske na institucije sistema i njihov rad (u prvom redu Ministarstvo rada i socijalnog staranja), obmanjuju javnost brojnim špekulacijama i neistinama vezano za status svog CUP-a, a uz to se i lažno predstavljaju.

U prilog navedenom govore i sljedeće činjenice:

- Iako je CUP osnovan kao nezavisna i dobrovoljna poslodavačka organizacija, sa sinoć održane vanredne sjednice Upravnog odbora Privredne komore poslali su jasnu poruku o tome da PKCG predstavlja logističku, administrativnu i organizacionu centralu CUP-a. Dodatno, sa navedenog skupa su poručili da postojeći OKU treba produžiti (kao prošle godine) kako bi se detaljno dogovorili o novom tekstu ugovora, čime su se direktno umiješali u socijalni dijalog i pokušali da izvrše uticaj na zakonom predviđene procedure koje isti predviđa u slučajevima kao što je zaključenje novog OKU-a. Takođe, ocjenom da Unija poslodavaca, kao “jedna od članica Socijalnog savjeta koja je učestvovala i u izradi nacrta OKU-a”, nije reprezentativna poslodavačka organizacija pošto, navodno, većina privrednika nijesu njihovi članovi, CUP i PKCG su izvršili nedozvoljeno postupanje koje nanosi štetu i državi Crnoj Gori jer je u suptrotnosti sa ILO Konvencijom 87 koju je CG ratifikovala, a koja u članu 2 garantuje slobodu udruživanja ili neudruživanja u sindikalne odnosno poslodavačke organizacije. Naime, svaka država koja je ratifikovala Konvenciju 87 ne smije dozvoliti niti zahtijevati, kroz zakonodavstvo ili u praksi, da zaposleni ili poslodavci moraju formirati ili se pridružiti bilo kojoj organizaciji, suprotno pravilima i slobodama koje propisuje Konvenicja. U tom smislu, neshvatljivo je da sa adrese PKCG, koja ima obavezno članstvo, stižu poruke u kojima se iznose zlonamjerne i podle neistine o broju privrednika koji pripadaju članstvu Unije, a zatim i negira njena reprezentativnost. Konačno, da apsurd bude veći, ta ista PKCG traži da se CUP-u, kao privatnoj ispostavi jednog broja čelnih ljudi i članova organa Komore, prizna reprezentativnost – uprkos činjenici da zahtjev za dobijanje reprezentativnosti CUP još uvijek nije ni podnio, i to upravo iz razloga što broji tek nešto više od stotinjak članova.

- Stavljanjem potpisa na nedavno saopštenje u kojem ministra rada i socijalnog staranja Admira Adrovića poziva da ne potpiše OKU, predsjednik CUP-a Vasilije Kostić javno je priznao da predvodi kampanju koja ima dva cilja, od koji je prvi (zvaničan) blokada najavljenog zaključenje novog OKU-a putem pokušaja da se UPCG isključi iz Socijalnog savjeta, a drugi (nezvaničan) kupovina vremena potrebnog za uvođenje CUP-a, a time posredno i PKCG, u članstvo Socijalnog savjeta. Imajući u vidu da PKCG ima obavezno članstvo, navedeni pokušaj ulaska u Socijalni savjet svojevrsan je presedan kojim PKCG i CUP krše međunarodne standarde, koče proces pregovora Crne Gore sa EU u poglavlju 19 i direktno ugrožavaju delikatnost procesa istinskog socijalnog dijaloga.

- Osnivanjem CUP-a, PKCG je pogazila sopstveni Statut, odnosno čl. 4 Statuta koji definiše da je osnovni cilj PKCG “zastupanje i ostvarlvanje zajednickih interesa članova Privredne komore, odnosno cjelokupne crnogorske privrede”. Jasno je da je favorizovanje manjeg broja članova Komore i lobiranje usmjereno isključivo na ispunjenje njihovih interesa konkretan primjer negacije i potiranja kako konkretnog člana, tako i cijelog Statuta PKCG ali, što posebno zabrinjava, i direktno kršenje Zakona o Privrednoj komori Crne Gore.

- Pojedinci - osnivači CUP-a privatizovali su Privrednu komoru, a time za sebe i svoje kompanije obezbijedili privilegovan položaj i brojne direktne i indirektne koristi nedostupne ostalim privrednim subjektima koji posluju u Crnoj Gori. Oni značajno participiraju u Skupštini i Upravnom odboru PKCG, kao i određenim tijelima Komore (npr. Odboru udruženja trgovine), što potvrđuju i sljedeći podaci: od ukupnog broja članova Skupštine PKCG (51), čak 47% čine članovi - povezana lica i kompanije koje se pojavljuju i kao osnivači/članovi CUP-a (24); Upravni odbor PKCG, u kojem se nalazi ukupno 20 članova, ima nevjerovatnih 70% članova koji su istovremeno i osnivači ili članovi CUP-a (14). Svi oni koji žele da vide i shvate svu problematiku na koju UPCG upućuje, u ovim podacima jasno će uočiti izrazito opasne veze koje PKCG gradi sa pojedincima iz CUP-a, omogućavajući im da direktno učestvuju u kreiranju politika i usvajanju odluka koje prvenstveno zadovoljavaju njihove, a ne nužno i potrebe mikro, malih i srednjih preduzeća koja čine gro CG privrede. Dokaz tome je i neradna nedelja koja je uvedena tajno, iza zatvorenih vrata, a u dogovoru tadašnjeg ministarstva ekonomije i Odbora za trgovinu PKCG koji se prethodno nije udostojio čak ni da obavi konsultacije, niti o tome obavijesti ukupnu biznis zajednicu koja posluje u sektoru trgovine i srodnim djelatnostima.

- Nakon pregovora koji su trajali više od tri godine, UPCG je sa socijalnim partnerima (USSCG i SSCG) postigla dogovor i usaglasila tekst novog Opšteg kolektivnog ugovora. Međutim, potpredsjednik PKCG Nikola Vujović se prethodnih 36 mjeseci očito bavio nekim drugim temama te nije ispratio ono što je, već duže vrijeme, vrlo dobro poznato i kompanijama članicama UPCG i ukupnoj crnogorskoj javnosti. Zato je nedavno, u jednom medijskom nastupu, iskoristio oprobanu retoriku CUP-a i zatražio da Vlada provjeri jesu li svi akteri – i predstavnici radnika (USSCG i SSCG) i predstavnik poslodavaca (UPCG) – adekvatno zastupljeni u Socijalnom savjetu. Ovom “kreativnom” inicijativom, visoki funkcioner PKCG je CUP-ovu listu za provjeru statusa reprezentativnosti dodatno proširio i istoj, uz UPCG, dodao još dva socijalna partnera – oba sindikata. U UPCG se nadamo da su PKCG i CUP sada konačno zaključili svoju listu, tako da se u narednom periodu na njoj ipak neće naći i Vlada, kao jedini preostali partner u tripartitnom socijalnom dijalogu.

- Nakon 20 godina konstantnih pritisaka na UPCG i brojnih inicijativa upućenih Vladi CG (a naročito 2008, 2012, 2017. i 2019. godine), PKCG je konačno shvatila da joj obavezno članstvo ne dozvoljava učešće u socijalnom dijalogu i toliko željenom Socijalnom savjetu. No, pojedini funkcioneri PKCG i vlasnici opisanih kompanija, nezadovoljni statusom i gubitkom privilegija koje su imali decenijama unazad, prije nepunih godinu dana pokreću projekat koji treba da sačuva milionske prihode kojih PKCG ne želi da se odrekne (po osnovu obaveznog članstva), a s druge strane omogući apliciranje za članstvo u Socijalnom savjetu. Tako je u decembru 2021. godine rođen CUP koji danas drži slovo o navodno upitnoj reprezentativnosti Unije i sindikata, iako istu CUP niti ima, niti mu pripada. Svjesni su toga i Jovan Lekić (predsjednik UO CUP-a, te predsjednik Odbora udruženja trgovine PKCG i član UO PKCG) i Vasilije Kostić (predsjednik CUP-a) i Željka Radak Kukavičić (sekretarka CUP-a) i Hasan Ramović (predsjednik Skupštine CUP-a, te potpredsjednik Skupštine PKCG) koji ovih dana horski ponavljaju priče kojima se veliča snaga mlađanog CUP-a, dovodeći time u zabludu sve privredne subjekte koji su povjerovali da je cilj CUP-a zaštita interesa biznis zajednice, a ne uskog kruga izabranih pojedinaca.

- Od dana osnivanja do danas, CUP nije realizovao ni jednu aktivnost kojom potvrđuje namjeru da se bavi konkretnim problemima koji prate poslovanje privrednika. Naprotiv, punih 11 mjeseci pažnja CUP-a usmjerena je isključivo na osmišljavanje napada na UPCG.

Pozivamo predsjednicu PKCG Ninu Drakić, kao i dio privrednika – članova organa PKCG koji nisu podlegli pritiscima navedene interesne grupe, da spriječe urušavanje i dalju zloupotrebu Privredne komore od strane pojedinaca koji se vode isključivo ispunjenjem svojih ličnih ambicija.