+382 (0)20 209 250 | ENG

Promovisanje internacionalizacije crnogorske privrede sa fokusom na MSP

Vijesti 13/11/2020
Promovisanje internacionalizacije crnogorske privrede sa fokusom na MSP

photo credit: pexels.com

UPCG poziva MSP koja se već bave izvozom ili posjeduju izvozni potencijal da iskoriste priliku i prijave se za učešće u projektu tehničke pomoći koji finansira EU, a realizuje se u saradnji sa Ministarstvom ekonomije.

U nastavku slijedi detaljno objašnjenje ovog projekta, a u prilogu se mogu preuzeti obrazac za prijavu i upitnik, kao i dokument koji sadrži dodatne informacije.


Kroz paket podrške MSP u Crnoj Gori, koja se već bave izvozom ili posjeduju izvozni potencijal, EU pruža podršku koja ima za cilj da ovim preduzećima pomogne da razumiju više o tome kako mogu imati koristi od izvoza, i kako mogu imati bilji pristup EU i globalnim tržištima. Paket uključuje učešće u Programu izgradnje kapaciteta za izvoz i (b) učešće na specijalizovanom međunarodnom sajmu privrede, ukoliko okolnosi u pogledu pandemije COVID-19 to dopuste.

Aktivnost će se realizovati kroz projekat tehničke pomoći “Promovisanje internacionalizacije crnogorske privrede sa fokusom na MSP”, koji finansira Evropska unija, a realizuje se u saradnji sa Ministarstvom ekonomije.

Učešće u planiranim projektnim aktivnostima je besplatno za preduzeća koja ispune predviđene uslove.

U realizaciji projektnih aktivnosti mogu učestvovati preduzeća iz sektora hrane/vina, lake i zanatske industrije, a putem iskazivanja interesa. To se odnosi na:

  • preduzeća koja već imaju izvozno poslovanje, ali žele da nauče više o tome kako mogu da budu još uspješnija kroz bolje razumijevanje tržišnog okruženja, propisa i procedura;
  • preduzeća koja razmišljaju o izvozu, ali možda ne znaju kako da započnu izvoz i smatraju da je izvoz možda previše komplikovan za njih.

Jedna od projektnih aktivnosti jeste i sprovođenje procjene izvozne spremnosti kroz pripremljeni upitnik, koji će kao alat pomoći malim i srednjim preduzećima dobiju jasnu sliku o izvoznoj spremnosti i glavnim preprekama za uspješan izvoz. Preduzeća koja ispune uslove učestvovaće u programu izgradnje kapaciteta i/ili na međunarodnom specijalizovanom sajmu.

Postupak odabira preduzeća planiran je da se završi u decembru 2020. godine, dok će se potpuna implementacija paketa podrške realizovati od januara-februara 2021. godine (u zavisnosti od ograničenja usljed pandemije COVID-19, ukoliko ih bude).

KAKO SE PRIJAVITI

Prijavna dokumentacija i popunjen “Upitnik o spremnosti za izvoz” se podnose do 27. novembra 2020. godine do 16 h, na sljedeću adresu:

Promovisanje internacionalizacije privrede Crne Gore sa fokusom na MSP

Bulevar Revolucije 2, 81000 Podgorica, Crna Gora

Za: Maju Krivokapić

Prijave se mogu dostaviti i putem emaila: maja.krivokapic@particip.com

Izvor: Ministarstvo ekonomije

Prilog:

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.