Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) očekuje da će i privreda i ukupna crnogorska javnost u najkraćem roku biti upoznati sa detaljima Fiskalne strategije, a naročito programa Evropa sad 2, kako je to nedavno i najavio premijer Milojko Spajić u sklopu odgovora na poslanička pitanja.

U dosadašnjem periodu otvorilo se mnogo pitanja u smislu uticaja programa Evropa sad 2 na penzioni sistem, rokova za implementaciju i slično. Imajuči u vidu da UPCG u ovom trenutku nema te detalje, posebno u dijelu najavljenog smanjenja doprinosa na penzijsko i invalidsko osiguranje, moguće je komentarisati samo ono što je najavljeno a to je minimalna zarada za sve zaposlene od 700€ i prosječna zarada od 1000€.

Budući da svako povećanje zarada pada na teret poslodavca, u UPCG smatramo da je povećanje sa 450€ na 700€ preveliko opterećenje za poslodavca, posebno imajući u vidu da je minimalna zarada kroz program Evropa sad 1 već povećana preko 50%.

Samim tim, UPCG cijeni da prilikom predlaganja ove reforme Vlada mora imati u vidu sljedeće:

  1. da veliki dio (čak 98-99%) crnogorske privrede čine preduzetnici, mikro i mala preduzeća koja bi ovim bila posebno pogođena, naročito ona na sjeveru Crne Gore, budući da su to, pretežno, mali porodični biznisi, trgovine i druge uslužne djelatnosti. Dodatno, ti biznisi su u značajnoj mjeri već ugroženi zbog velike zastupljenosti nelojalne konkurencije, kroz tolerisanje (od strane državnih, inspekcijskih organa) onih koji rade u sivoj, odnosno neregistrovanoj zoni. Takođe, na sjeveru je prisutan nizak nivo ekonomskih aktivnosti, tako da bi u ovakvoj situaciji bilo neodgovorno povećati minimalnu zaradu na 700€ prije nego se riješe postojeći problemi;
  2. da je prilikom implementacije programa Evropa sad 1 došlo gotovo do ujednačavanja zarada zaposlenih sa različitim stepenom stručne spreme;
  3. da je jako važno da ova reforma ne ugrozi penzioni sistem, a ni Budžet Crne Gore.

Zato u UPCG očekujemo da ćemo sva ova pitanja razmotriti kroz socijalni dijalog, jer poslodavci neće pristati na minimalnu zaradu koja je neodrživa za njihovo poslovanje a koja bi, samim tim, dovela do otpuštanja radnika.

U UPCG smatramo da je krajnje vrijeme da se cijelo društvo, parlament, Vlada, poslodavci i sindikati okrenu društvenom konsenzusu i temama poboljšanja poslovnog ambijenta, povećanja ekonomskih aktivnosti i otvaranja novih radnih mjesta, kao i svim onim procesima koji će voditi napretku i razvoju našeg društva i države.