+382 (0)20 209 250 | ENG

Program ekonomskog državljanstva treba zadržati i nastaviti u reformisanom formatu

Vijesti 23/07/2021
Program ekonomskog  državljanstva treba zadržati i nastaviti u reformisanom formatu

photo credit: rawpixel.com

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) ističe da program ekonomskog državljanstva, koji ističe krajem godine, treba što hitnije reformisati i omogućiti njegov nastavak u formatu koji će počivati na jasnim i precizno definisanim okvirima i punoj transparentnosti svih procedura, kao i ishoda pokrenutih postupaka.

I pored brojnih benefita (ekonomskih i finansijskih) koji program ekonomskog državljanstva može donijeti Crnoj Gori, očekivanja po osnovu njegove realizacije u prethodnom periodu nisu ispunjena. Stoga, UPCG poziva nadležne da u što kraćem roku naprave detaljnu analizu stanja i efekata dosadašnje primjene (negativnih i pozitivnih) i usvoje rješenja koja omogućavaju da postupak sticanja ekonomskog državljanstva ni u jednom dijelu ne odstupa, već isključivo prati i podstiče uspješnost procesa pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Ovo podrazumijeva usvajanje odluka koje sadrže i određene pooštrene uslove i pravila, te jasno definišu nadležnosti, odgovornosti, rokove i procedure, kao i kaznene odredbe za eventualne propuste u postupanjima.

Praksa drugih zemalja pokazuje da je program dodjele ekonomskog državljanstva značajan instrument privlačenja direktnih stranih investicija koje mogu poboljšati finansijsku situaciju i unaprijediti ekonomsku snagu zemlje, posebno u dijelu likvidnosti, razvojnih i inovativnih kapaciteta i konkurentnosti ukupne privrede. Vodeći se navedenim, UPCG pozdravlja inicijativu Vlade po pitanju najavljenih izmjena postojećeg programa, uz ocjenu da iste treba koncipirati tako da budu javne, transparentne i u duhu potreba i strateških opredjeljenja ekonomskog razvoja Crne Gore.

UPCG podsjeća da su za bilo kakva strana ulaganja u Crnu Goru važan preduslov poreske i druge olakšice koje se odnose na davanja na nacionalnom i lokalnom nivou. Takođe, donošenje odluke o investiranju zavisi i od stepena pravne sigurnosti, efikasnosti administracije (posebno na lokalnom nivou), konkurentnosti privrede i biznis barijera, kupovne moći stanovništva i slično. Sve navedeno elementi su koji potencijalnom investitoru služe kao reper za procjenu isplativosti planiranih ulaganja, a državi kao orjentir u postupcima provjere njihove pouzdanosti i usvajanja eventualne odluke o otpočinjanju saradnje.

Konačno, prilikom preciziranja budućeg okvira za sticanje ekonomskog državljanstva treba voditi računa i o tome da se ulazak stranih kompanija na naše tržište ne smije omogućiti po svaku cijenu, već uz strogo poštovanje mjera provjere i kontrole, a u cilju zaštite domaćih kompanija i očuvanje njihove konkurentnosti. To znači da država istovremeno mora obavljati i ulogu zaštitnika domaćih privrednika i ulogu snažnog kontrolora potencijalnih stranih investitora.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.