+382 (0)20 209 250 | ENG

Pojednostavljenje procesa registracije preduzeća u Crnoj Gori

Vijesti 21/11/2020
Pojednostavljenje procesa registracije preduzeća u Crnoj Gori

photo credit: rawpixel.com

Kao rezultat aktivnosti radne grupe Savjeta za konkurentnost za reformu procesa registracije preduzeća, Sekretarijat Savjeta za konkurentnost (SCC) je pripremio informativnu brošuru „Pojednostavljenje procesa registracije preduzeća u Crnoj Gori, kao rezultat nove legislative i promjene poslovnih pravila“.

Ova brošura poredi korake potrebne za registraciju društva sa ograničenom odgovornošću prije i nakon oktobra 2020. godine. Pripremljena je s ciljem da se na jasan način prikaže koji su koraci ukinuti ili pojednostavljeni za osnivača društva sa ograničenom odgovornošću (najčešći oblik organizovanja privrednih društava u Crnoj Gori).

Brošuru SCC možete preuzeti ovdje ili u prilogu (na dnu strane).

Reforma procesa registracije preduzeća otpočeta je u martu 2019. godine kada je, od strane Savjeta za konkurentnost, formirana međuresorna radna grupa za izradu Analize stanja u oblasti registracije preduzeća sa mjerama za unapređenje. Krajni cilj reforme, koja je snažno podržana i od strane privrednih udruženja (među kojima i UPCG), je omogućavanje elektronske registracije (osnivanje, izmjene i prestanak) svih oblika privrednih subjekata. Kako ovaj cilj zahtijeva vrijeme i određene preduslove, ova publikacija daje presjek do sada postignutog, obzirom da je već u ovoj fazi prepoznat značajan napredak za privredu, a što se ogleda u smanjenju koraka procesa registracije (sa 26 na 17 koraka).

Prilog:

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.