photo credit: pexels.com

U Crnoj Gori je 18. maja 2023. godine počela implementacija Programa podrške konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) koji je razvijen i finansiran od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i sufinansiran od strane Evropske unije (EU).

Program kombinuje kredite EBRD i bespovratna sredstva koja finansira EU, a koja su kroz partnerstvo sa Crnogorskom komercijalnom bankom (CKB) postala dostupna MSP u Crnoj Gori. Na taj način, crnogorska MSP imaju pristup secijalizovanim kreditnim linijama u okviru CKB banke, kojoj je EBRD obezbijedila ukupno 3 miliona eura kredita za ovu namjenu.

Kroz ovaj program, MSP mogu da apliciraju za ulaganje u novu opremu i poslovno osavremenjivanje, koje im može pomoći da povećaju svoju produktivnost, smanje operativne troškove, povećaju energetsku efikasnost i poboljšaju usklađenost sa EU standardima. Pored kredita, MSP će imati i podsticaje u vidu bespovratnih sredstava koje finansira EU, u vrijednosti do 15% ukupnog iznosa kredita.

Cilj je da se pomogne MSP da prevaziđu svoje redovno i uobičajeno poslovanje i investiraju u sebe kako bi postali konkurentniji na lokalnim i tržištima EU.

Pored navedenog, MSP će imati pristup savjetodavnoj podršci kroz EBRD Program savjetovanja za mala preduzeća koji omogućava kompanijama da angažuju domaće i međunarodne konsultante da identifikuju izazove i kroz razmjenu znanja rade na temama kao što su strategija, marketing, digitalna transformacija, izvoz, energetska efikasnost, finansijski menadžment i drugo.