Vijesti

Podrška UPCG promociji stručnog obrazovanja

Centar za stručno obrazovanje i Ministarstvo prosvjete pripremili su info sadržaje u cilju promocije stručnog obrazovanja prilikom upisa učenika u školsku 2022/23.

Održana sjednica Upravnog odbora UPCG

UO UPCG utvrdio predlog godišnjih dokumenta, donio Odluku o sazivanju redovne Skupštine, a u toku rasprave o aktuelnim temama za privredu usvojio zaključke o...

Bez standarda se ne može u EU

Povodom obilježavanja 15 godina rada ISME-a, uručene su zahvalnice predsjednicima Tehničkih komiteta ISME-a od kojih jedna i predstavnica UPCG.

Sajam poslova "Job Fair" doprinosi smanjenju nezaposlenosti u društvu

UPCG je i ove godine bio partner EESTEC LC Podgorica u organizaciji drugog sajma poslova za studente elektrotehnike „Job Fair“. 

GET Ahead obuka za mlade žene preduzetnice

U toku maja i juna, UPCG i ILO će realizovati projekat kroz koji će mladim nezaposlenim ženama biti obezbijeđena sveobuhvatna obuka u oblasti preduzetništva.

UPCG dobitnik Priznanja u oblasti zaštite i zdravlja na radu

Priznanje je uručeno predsjedniku UPCG, na konferenciji UZNRCG kojom je obilježen Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu.