U okviru IMS projekta, u Krakovu je 7. novembra održan okrugli sto koji je okupio predstavnike svih projektnih partnera iz Bugarske, Portugala, Poljske, Severne Makedonije, Rumunije i Crne Gore (20 učesnika, od čega 9 muškaraca i 11 žena). Učesnicima je predstavljen Priručnik i akcioni plan koji je pripremljen na osnovu nacionalnih izveštaja, studija slučaja, zaključaka sa radionice, konsultacija partnera, prethodnih analiza u ovoj oblasti i dostupne literature industrije 4.0 o radnoj snazi.

Brojni su pozitivni efekti uvođenja automatizacije i digitalizacije – bolja produktivnost, lakše rukovanje teškim mašinama, bolja bezbednost na radu, čistiji poslovi, smanjen broj grešaka i škarta i veća konkurentnost. Istaknuti su i rizici – deprofesionalizacija, pojačano praćenje, socijalna isključenost, kao i nedostatak kvalifikovane radne snage, te sve veći pritisak koji osećaju zaposleni u ovom sektoru – povećani zahtjevi i ogromna odgovornost. Radno vrijeme, nove vještine i prevazilaženje jaza između starijih iskusnijih radnika i mlađih radnika koji imaju digitalne veštine, novi oblici zapošljavanja, zdravlje i bezbednost na radu, energetska efikasnost i zaštita životne sredine svakako su pitanja za novu agendu i nova rješenja.

Zaključeno je da je veoma važna razmjena informacija, primjera dobre prakse, kao i praksa ostvarivanja prava i uključivanje novih pitanja u agendu socijalnog dijaloga. Stoga su evropski i regionalni projekti uvod u različite situacije u zemljama članicama EU i zemljama kandidatima za članstvo i podrška u svakodnevnom radu socijalnih partnera.

Projekat finansira Evropska unija. Iznijeti stavovi i mišljenja ne odražavaju nužno stavove Evropske unije ili Evropske komisije. Evropska unija ni nadležni organi nisu odgovorni za iznesene stavove.