+382 (0)20 209 250 | ENG

Održana sjednica UO UPCG povodom programa “Maršalov plan - Evropa sad”

Vijesti 04/10/2021
Održana sjednica UO UPCG povodom programa “Maršalov plan - Evropa sad”

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) je organizovala proširenu sjednicu Upravnog odbora (UO) UPCG na teme koje su se ticale Predloga Granskog kolektivnog ugovora (GKU) o izmjenama GKU za telekomunikacije i Predloga GKU za djelatnost turizma i ugostiteljstva, kao i najavljenih mjera reforme poreske politike predviđenih planom „Maršalov plan - Evropa sad“.

Na poziv UPCG, dijelu sjednice UO na kojoj se raspravljalo o navedenom planu prisustvovali su ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, državna sekretarka za razvojne ekonomske politike u Ministarstvu ekonomskog razvoja Milena Lipovina-Božović i državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Branko Krvavac.

Sjednicom UO UPCG predsjedavao je predsjednik UPCG Predrag Mitrović koji se u svom uvodnom izlaganju osvrnuo na aktuelnu ekonomsku situaciju i brojne probleme s kojima se privrednici svakodnevno suočavaju, posebno u svijetlu borbe za održivost poslovanja i očuvanje radnih mjesta u uslovima COVID-19 krize i njenih posljedica.

Tokom rada po prve dvije tačke dnevnog reda, predstavnica Generalnog sekretarijata Unije poslodavaca podsjetila je prisutne da je UO UPCG još ranije dao saglasnost na tekst Predloga Granskog kolektivnog ugovora (GKU) o izmjenama GKU za telekomunikacije, kao i na tekst Predloga GKU za djelatnost turizma i ugostiteljstva. Takođe, saopšteno je da su, nakon toga, predsjednik Crnogorskog sindikata telekomunikacija Željko Burić i predsjednik UPCG potpisali Granski kolektivni ugovor o izmjenama GKU za telekomunikacije i time produžili njegovo važenje do 8. oktobra 2024. godine. Kako je objašnjeno, potpisnici su se saglasili da se primjena GKU za telekomunikacije produži na isti period od tri godine na koji je i prethodno, neposredno prije isteka njegovog važenja, takođe bio produžen do 8. oktobra 2021.godine. Inače, ovaj GKU je jedini granski kolektivni ugovor potpisan na određeno vrijeme u odnosu na trenutno važeće kolektivne ugovore na tom nivou.

U okviru potpisanih Izmjena GKU brisane su i odredbe koje propisuju disciplinski postupak, budući da je novim Zakonom o radu u cjelosti regulisan predmetni postupak, na mnogo fleksibilniji način. Nakon zaključenja novog Opšteg kolektivnog ugovora, socijalni partneri će se posvetiti podrobnijem usklađivanju sa odredbama Zakona o radu i drugim srodnim propisima. Pored toga, svaka od ugovornih strana zadržava pravo da predloži dodatne izmjene i dopune Granskog kolektivnog ugovora. Konačno, u svom izlaganju predstavnica UPCG je podsjetila da se Granski kolektivni ugovor za telekomunikacije primenjuje na sve zaposlene i poslodavce koji obavljaju djelatnosti iz oblasti telekomunikacija. Ovim Granskim kolektivnim ugovorom utvrđuju se elementi osnovne zarade, naknade zarada, drugih primanja i uređuje obim prava i obaveza iz rada, te isti predstavlja dobar osnov za dalju razradu i nadogradnju kroz pojedinačne kolektivne ugovore kod poslodavaca i ugovore o radu zaposlenih.

U nastavku sjednice, ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović i državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Branko Krvavac upoznali su prisutne sa detaljima programa „Maršalov plan - Evropa sada“, a nakon toga odgovarali na pitanja članova UO UPCG, te ponudili dodatna pojašnjenja u odnosu na njihove predloge, sugestije i iskazane nedoumice.

Današnja sjednica završena je usvajanjem zaključaka UO UPCG.

ZAKLJUČCI:

1. Upravni odbor UPCG načelno podržava plan reforme zarada i troškova po osnovu zarade, uz spremnost da u partnerskom odnosu sa donosiocima odluka sagledavamo efekte koje će on imati na privredu i crnogorsko društvo u cjelini. Pretpostavka je da će najavljene mjere dati pozitivne efekte u suzbijanju sive ekonomije, ali puna održivost reforme, kao i crnogorskih preduzeća, moguća je samo ukoliko dođe do suštinskih i sveobuhvatnih aktivnosti usmjerenih ka suzbijanju svih njenih pojavnih oblika.

Budući da Vlada još uvijek nije konkretizovala predloge koji se tiču reforme drugih poreza koji su takođe veoma značajni za crnogorske privrednike, a odnose se na porez na dobit, porez na dividend i porez na podizanje gotovine, u ovom trenutku nije moguće na pravi način procijeniti uticaj ovog segmenta reformi po poslovanje.

2. UO UPCG smatra da bi istovremeno sa stupanjem na snagu najavljene Vladine reforme trebalo obezbijediti brisanje ili izmjenu člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, kako bi se omogućio rad privrednim subjektima iz sektora trgovine nedjeljom, sa posebnim akcentom na zimsku i ljetnju turističku sezonu.

3. U skladu sa predlozima koje je UPCG ranije dostavljala resornim ministarstvima i drugim državnim organima, učekujemo intenziviranje zajedničkih aktivnosti u oblasti normiranja i sprovođenja procedura koje će dovesti do suzbijanja zloupotrebe bolovanja.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.