photo credit: Sekretarijat Savjeta za konkurentnost

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma (MERT), uz podršku Sekretarijata Savjeta za konkurentnost (SCC), organizovalo je okrugli sto „Harmonizacija zakona u oblasti zaštite potrošača“. Događaj je bio prilika da se predstave ključne teme koje se odnose na obaveze trgovaca i na prava potrošača, u svijetlu harmonizacije sa Direktivama EU (2019/770 i 2019/771), kao i stvaranja uslova visokog stepena zaštite trgovaca i korisnika roba i usluga u Crnoj Gori od novih oblika nepoštene poslovne prakse i nepoštenih ugovornih odredbi (Direktiva EU 2019/2161).

Uvodnim izlaganjima okrugli sto su otvorili Marija Šuković, šefica SCC-a i Željko Tomović, predstavnik Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju - MERT. Tom prilikom, istakli su da harmonizacija zakonodavstva ima za cilj da doprinese podizanju konkurentnosti crnogorskih privrednih subjekata u smislu jačanja osnove za e-trgovinu (naročito prekograničnu e-trgovinu), a posljedično i razvoja dodatnog potencijala ove vrste trgovine putem podsticanja digitalnom preduzetništvu. Istovremeno, harmonizacija će omogućiti da se na sveobuhvatan način pristupa uklanjanju glavnih prepreka razvoju e-trgovine u Crnoj Gori, naročito prekogranične, radi ostvarivanja potencijala rasta ove vrste djelatnosti.

U nastavku, predavanje je održao mr Zvezdan Čađenović, konsultant koji je, ujedno, i predstavnik Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) u Pregovaračkoj radnoj grupi za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU za oblast pravne tekovine EU koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 28 - Zaštita potrošača i zdravlja. Tokom izlaganja na temu “Modernizacija okvira potrošačkog zakonodavstva – nova pravila saobraznosti – garancije i digitalno okruženje i unaprjeđenje efikasnosti u sprovođenju (Direktive 2019/770, 2019/771 i 2019/2161)”, on je istakao da se radi o direktivama ciljane maksimalne harmonizacije, te učesnicima okruglog stola prezentovao najbitnije elemente zakonskih rješenja usklađenih sa navedenom pravnom tekovinom EU, kao i praktične aspekte važne za sprovođenje utvrđenih obaveza od strane trgovaca.

Nakon predavanja, Čađenović je odgovarao na pitanja i određene nedoumice prisutnih, a zatim su učesnici imali priliku da razmijene informacije o relevantnim aktivnostima iz domena rada organizacije/institucije koju predstavljaju i diskutuju o očekivanim benefitima primjene predmetnih direktiva, kao i mogućim izazovima. U tom dijelu, predstavnica UPCG se osvrnula na problematiku neformalne ekonomije koju Unija godinama prepoznaje kao jednu od ključnih barijera za poslovanje privrednih subjekata koji su registrovani i redovno izvršavaju svoje zakonske obaveze (za razliku od onih koji posluju u sivoj zoni). Takođe, istakla je da bi bilo veoma korisno da se ovakav događaj uskoro organizuje i za članove Odbora UPCG za digitalnu transformaciju, što je naišlo na odobravanje predstavnika SCC-a i MERT-a.

Zaključak okruglog stola je da se ovim direktivama na sveobuhvatan način pristupa uklanjanju glavnih prepreka za razvoj e-trgovine, i to: omogućavanjem crnogorskim privrednim subjektima da lakše isporučuju digitalni sadržaj, digitalne usluge i robu sa digitalnim elementom; smanjivanjem troškova transakcija za naše privrednike i osnaživanjem povjerenja inostranih potrošača u ponudu naše privrede; obezbjeđenjem boljeg pristupa kupcima digitalnog sadržaja i digitalnih usluga i time podsticanjem digitalne privrede u Crnoj Gori i opšteg ekonomskog rasta.

photo credit: Sekretarijat Savjeta za konkurentnost