Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) i globalna grupa G100, u partnerstvu sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma, organizovali su Konferenciju „Ekonomsko osnaživanje žena: Podrška ženskom preduzetništvu i liderstvu“ koja je danas održana u hotelu Voco, u Podgorici.

Konferencija je jedan u nizu događaja G100 (globalna grupa 100 žena liderki iz cijelog svijeta) koji se ovih dana održavaju u zemljama regiona, u okviru G100 WOMEN’S BALKAN TOUR koja je krenula iz Slovenije, a zatim nastavila put preko Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije, do Albanije.

Uvodnim izlaganjima tokom ceremonije otvaranja, učesnicima skupa obratili su se Predrag Mitrović, predsjednik UPCG, Harbeen Arora Rai, osnivačica i predsjednica G100 i Armend Milla, državni sekretar u u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma.

„U vremenima izrazite ekonomske neizvjesnosti, ekonomija realnog sektora je najvažnija karika i „motor“ napretka društva i države. Važnu ulogu u tome imaju žene u biznisu, kroz snažan doprinos koji daju oporavku i razvoju privrede, povećanju zaposlenosti, smanjenju siromaštva i očuvanju standarda građana. Kovid kriza jedan je od najboljih primjera za takvu ocjenu. Kao predsjednik krovne organizacije poslodavaca, svim preduzetnicama i menadžerkama Crne Gore i zemalja regiona čestitam na efikasnom upravljanju, mudrim odlukama i posvećenom radu kojim pokazuju kako treba voditi biznis. Naša je dužnost da za sve njih, kao i buduće učesnice u biznisu, stvaramo uslove u kojima će moći da ostvare svoja prava, daju doprinos i ubiraju dobit od ekonomskog, društvenog, kulturnog i političkog razvoja. UPCG je predala inicijativu za uvođenje poreskih olakšica za žene preduzetnice, u prvim godinama njihovog poslovanja, i očekujem da će se ta tema uskoro naći na dnevnom redu sjednice nacionalnog Savjeta za konkurentnost“, naglasio je Predrag Mitrović, predsjednik UPCG.

„Za mene i G100 je čast biti u Crnoj Gori i upoznati lidere i žene liderke posvećene rodnoj ravnopravnosti. Duboko smo inspirisani ljepotom Balkana, u srcu, umu, viziji i duši. G100 je globalni pokret koji našu snagu i veze gradi kroz sinergiju i podršku - globalno, regionalno i lokalno. Zahvalni smo Vladi Crne Gore, kompanijama, međunarodnim organizacijama i preduzećima na premošćivanju jaza među polovima i poduzimanju mjera kako bi se osiguralo da se svaka žena osjeća sigurnom i osnaženom da slijedi svoje snove i živi ispunjen život, uz uzajamno poštovanje i dostojanstvo, doprinoseći sve više kako svojoj, tako i dobrobiti svoje porodice i nacije“, poručila je Harbeen Arora Rai, osnivačica i predsjednica G100

„Ekonomski nezavisna žena predstavlja značajnu kariku u lancu privrednih dešavanja, čiji je doprinos društveno vrijedan i važan. Mi u Ministarstvu i Vladi nastavljamo da radimo na unapređenju ženskog preduzetništva, kao i na podsticaju preduzetnica da se uključuju i edukuju. Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, kao kreator i implementator politike ženskog preduzetništa, kao i do sada, nastavlja sa sprovođenjem konkretnih programskih aktivnosti kroz Program za unapređenje konkurentnosti privrede, te elektronskim servisima kao što su Nacionalna platforma za ženski biznis i platforma za MMSP, biznis.gov.me. Cilj je podrška svim ženama u Crnoj Gori koje žele da započnu novi ili unaprijede postojeći biznis, informišu se o poslovnim prilikama i ostvare međusobnu saradnju i veze sa javnim sektorom“, istakao je Armend Milla, državni sekretar u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma.

Nakon uvodnih izlaganja, uslijedila su dva panela, od kojih je prvi održan na temu „ Žene u biznisu i menadžmentu – stanje i perspektive“.

– „Brojna međunarodna istraživanja pokazuju da ekonomska osnaženost žena i rodna ravnopravnost značajno doprinose napretku ekonomije i održivom razvoju. Zato je neophodno obezbijediti još snažniju podršku za razvoj ženskog preduzetništva i veće učešće žena na pozicijama upravljanja i rukovođenja, posebno jer žene u biznisu i menadžmentu predstavljaju posebno važan, ali još uvijek nedovoljno iskorišten ekonomski potencijal i naše i zemalja regiona. Ulaganje u rodnu raznolikost i ekonomsko osnaživanje žena je dobro, pametno i isplativo – i to ne samo za žene, već i za muškarce, za zaposlene, privredu, društvo, cijelu državu“, naglasila je Zvezdana Oluić, šefica Sektora za PR i marketing u UPCG i predsjedavajuća G100 za MMSP Crna Gora

„Iako smo svjesni da se pred ženama koje započinju novi ili žele da unaprijede postojeći biznis nalazi puno prepreka i izazova, primjetno je aktiviranje velikog broja stejkholdera koji preduzimaju korake da se ove stvari mijenjaju. Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je, svakako, jedan od njih. Radimo na tome da kreiramo podsticajni poslovni ambijent, kao i sistemsku, programsku i institucionalnu podršku za preduzetnice. Realizacijom nacionalne Strategije razvoja ženskog preduzetništva teži se jačanju ženskog preduzetništva i definisanju efektivne javne politike koja ga promoviše i podržava. Nastavićemo da ulažemo napore u cilju stvaranja povoljnog ambijenta za žene u biznisu kako bi, u našoj ekonomiji, dobile mjesto koje im pripada i koje zaslužuju“, zaključila je Olivera Vukajlović, generalna direktorica Direktorata za unapređenje konkurentnosti u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma.

– „Asocijacija poslovnih žena Crne Gore od 2009. godine intezivno radi na ambijentu za unapređenje razvoja ženskog preduzetništva. Okupljamo uspješne vlasnice biznisa i menadžerke i kontinuirano prenosimo iskustva i znanja kako njima, tako i onim ženama koje tek namjeravaju da uđu u vode preduzetništva. Ponosna sam što je naša Asocijacija, za ovih 13 godina, stvorile jaku nacionalnu mrežu i povezale se sa svim asocijacijama regiona i svijeta. Posebno izdvajam Balkan Women Coalition koja je osnovana u februaru, u Solunu, i već bilježi konkretne rezultate, kao i zajedničke projekte koji će, vjerujem, donijeti benefite svim poslovnim ženama u regionu“, kazala je Ljubica Kostić-Bukarica, predsjednica Asocijacije poslovnih žena Crne Gore i predsjedavajuća G100 za poslovno umrežavanje Crna Gora.

Drugi panel, održan pod nazivom „Podrška ekonomskom osnaživanju žena“, u fokusu je imao teme koje se tiču kreditnih plasmana i pristupa finansijama, digitalizacije poslovnih procesa i učešća žena u IT industriji, značaja ulaganja u formalno i neformalno obrazovanje, kao i podrške preduzetništvu mladih žena.

IRF je ključni agent u obezbeđivanju finansijske inkluzije žena na nacionalnom nivou je lider i faktor promjena koji daje doprinos oslobađanju ženskog potencijala i osnaživanju žena u faktičkoj ravni kroz najpovoljnije uslove za snaženje ženskog preduzetništva na finansijskom tržištu i brojne druge aktivnosti, u skladu s principima i ciljevima Agende 2030. Statistika pokazuje da je IRF u periodu od 1. januara do 31. avgusta ove godine ukupno odobrio ženama u biznisu oko 13 miliona eura, kroz 83 finansijska aranžmana, što je tri puta veći iznos u odnosu na uporedni period 2021. godine. Takođe, došlo je do evidentnog porasta kada je u pitanju udio odobrenih kredita ženama u odnosu na ukupno odobrene, 30% u našem protfoliju. Konačno, veoma je važno da je IRF tokom godine za nama preplovio kamatne stope za žene u biznisu i da su uslovi ciljano i dalje izrazito povoljni, uprkos promjenama i rastu kamatnih stopa na međunarodnom tržištu“, kazala je Irena Radović, izvršna direktorica Investiciono razvojnog fonda Crne Gore.

„IT industrija, iako najbrže rastuća i sa najvećim potencijalom da doprinese rastu ekonomije na globalnom nivou, iako inkluzivna i dalje ima svojih manjkavosti, naročito u pogledu broja žena i pozicija koje u njoj zauzimaju. Svi akteri, kako privreda, tako i država, imaju obavezu i odgovornost da doprinesu osnaživanju i uključivanju što većeg broja žena, kako bi u godinama pred nama one dale svoj neosporni doprinos razvoju boljeg i održivijeg ekonomskog modela i svijeta“, zaključila je Aleksandra Bošković Delagić, izvršna direktorica kompanije Bild studio i predsjedavajuća G100 za IT usluge i inovacije Crna Gora.

„Položaj žena u poslu u Crnoj Gori tokom poslednjih desetak godina se mijenja u pozitivnom smislu. Međutim, postoje djelatnosti, zanimanja i oblasti društvenog i političkog života gdje je njihovo učešće i dalje malo zastupljeno. S obzirom na značaj obrazovanja za rodnu ravnopravnost, posebnu pažnju zavređuje domen znanja i obrazovna postignuća u proteklom periodu. Prema poslednjem popisu, žene su brojnije u ukupnom stanovništvu (51%), a u obrazovnoj strukturi dominantnije kada je u pitanju visoko obrazovanje i magistratura. Ipak, ne postoje objektivni dokazi da je veći stepen obrazovanja žena uticao na kvalitet poslova koje one obavljaju, kao i na njihova veća primanja“, zaključila je Olivera Blagojević, prof. Fakulteta za biznis i turizam Budva i predsjedavajuća G100 za ugostiteljstvo i turizam Crna Gora.

„U Crnoj Gori postoji veliko interesovanje i motivisanost mladih žena za preduzetništvo. Zato im moramo stvoriti pogodne uslove i omogućiti da ostvare svoj puni potencijal, u korist cijele zajednice. Naša organizacija će, kao i do sada, pružati doprinos i bezuslovnu podršku takvim procesima, naročito kroz promotivne aktivnosti i savjetodavne usluge namijenjene mladim ženama. Takođe, pomagaćemo i podsticati umrežavanje preduzetnica, kako bismo ih uključili u zajednicu mladih ljudi u biznisu koji se međusobno razumiju i dijele istu strast i viziju po pitanju razvoja preduzetništva“, istakao je Uroš Bulatović, predsjednik Unije mladih preduzetnika Crne Gore.

Konferencija „Ekonomsko osnaživanje žena: Podrška ženskom preduzetništvu i liderstvu“ imala je za cilj da ukaže na značaj rodne ravnopravnosti i ekonomskog osnaživanja žena, te podrži procese koji vode razvoju ženskog preduzetništva, većem učešću žena na liderskim i upravljačkim pozicijama i stvaranju okruženja koje omogućava ženama da se profesionalno ostvare i iskažu puni potencijal u svim oblastima ekonomskog, političkog i društvenog života – i u Crnoj Gori i zemljama regiona.