Obrazovanje i edukacija odraslih bile su teme sastanka održanog sa predstavnicima Crnogorskog centra za obrazovanje i edukaciju odraslih (CGCZO) i Fakulteta za državne i evropske studije, u prostorijama Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG).

Predsjednik UPCG Predrag Mitrović i direktor CGCZO Darko Popadić razgovarali su o dinamici zajedničkih aktivnosti koje će, shodno ranije zaključenom Memorandumu o saradnji UPCG i CGCZO, uskoro biti realizovane. Kako je objašnjeno, članovi UPCG su iskazali interesovanje za uslugama CGCZO u oblasti edukacije zaposlenih iz privatnog, ali i javnog sektora, pri čemu je pitanje zaštite kritične infrastrukture akcentovano kao posebno važna tema koja je dodatno aktuelizovana nedavnim sajber napadima na servere javne uprave.

Prema dogovoru postignutim sa dekanom Fakulteta za državne i evropske studije Đorđijem Blažićem, u realizaciju planiranih aktivnosti Unije i Centra biće uključen i Fakultet. Kao njihov partner, Fakultet će raditi na pitanjima koja bi trebalo da omoguće otklanjanje i stavljanje u pravni okvir svih nedoumica koje se tiču obrazovanja i edukacije odraslih, a koje kao takve nisu prepoznate od strane donosioca odluka.

Učesnici današnjeg sastanka bili su i savjetnik za pravna pitanja i socijalni dijalog Filip Lazović i savjetnik za rad sa članstvom Danilo Kaluđerović iz UPCG, te Igor Radonjić iz CGCZO.