+382 (0)20 209 250 | ENG

Dogovorene zajedničke aktivnosti UPCG i Uprave prihoda i carina

Vijesti 19/05/2022
Dogovorene zajedničke aktivnosti UPCG i Uprave prihoda i carina

U prostorijama Uprave prihoda i carina organizovan je sastanak predsjednika Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) Predraga Mitrovića i direktora Uprave prihoda i carina (UPC) Rada Miloševića, sa saradnicima.

Na sastanku je ocijenjeno da je neophodno da se dosadašnja uspješna saradnja Uprave i UPCG dodatno intezivira, prvenstveno kroz realizaciju zajedničkih aktivnosti. Poseban akcenat će biti stavljen na organizovanje tribina u okviru “Poreskog karavana”, usmjerenog na unapređenje stepena poreske discipline i jačanje kapaciteta za pružanje usluga poreskim obveznicima. Sa aspekta poreske politike, isto se mora postići kroz uspostavljanje poreske discipline, neselektivnost u sprovođenju mjera za njeno postizanje, te proširenje poreskog obuhvata.

U veoma otvorenoj diskusiji, na sastanku su razmijenjene informacije i o trenutnim problemima sa kojima se privrednici suočavaju. Posebno su aktuelizovani oni koji se odnose na izdavanje potvrda o izmirenim doprinosima u kraćem vremenskom roku od trenutnog, kao i na nesmetano korišćenje elektronskih izvoda iz CRPS i svih ostalih usluga koje je potrebno digitalizovati kako bi se ubrzali postupci koji za privredu predstavljaju biznis barijere. Ocijenjeno je da je neophodno svođenje kamate za poresko kašnjenje na zakonsku zateznu kamatu.

Učesnici sastanka su se složili da proces primjene projekta elektronske fiskalizacije, kao značajan za evidenciju i naplatu poreskih prihoda, može služiti kao dobar primjer saradnje dvije institucije, čemu svjedoče brojni zajednički događaji, koji su omogućili poreskim obveznicima da dobiju sve relevantne informacije o primjeni elektronske fiskalizacije, zahtjevima koji isti podrazumijeva, ali i implikacijama koji isti ima na njihova poslovanja.

Ocijenjeno je da način rada Uprave, zbog zastarelosti sistema a povećanog broja poreskih prijava, zahtijeva hitnu modernizaciju, koja će biti prioritet u narednom periodu.

Predstavnici UPC i UPCG dogovorili su i inteziviranje rada koordinacionog tima u čijem sastavu su predstavnici državnih organa i UPCG, koji zajedničkim radom analiziraju probleme u privredi, primjene propisa i daju predloge za njihovo rješavanje.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.